فهرست آثار ایران در یونسکو

فهرست آثار ایران در یونسکو

فهرست آثار ایران در یونسکو مرجعی مهم است که در جهان به عنوان منبعی برای میراث فرهنگی جهانی شناخته شده است. این فهرست، دارایی‌ها و عناصر میراث فرهنگی ملموس و ناملموس را در میان سایر موجودیت‌های یک کشور پوشش می‌دهد. ایران چندین میراث فرهنگی ثبت شده در فهرست یونسکو دارد و بسیاری دیگر نیز در لیست انتظار یونسکو قرار دارند.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به یونسکو (UNESCO) میراث فرهنگی ملموس و ناملموس همه کشورها را انتخاب می‌کند و آن‌ها را به عنوان موجودیت‌هایی در نظر می‌گیرد که دارای اهمیت فرهنگی، تاریخی، علمی و … هستند. در نتیجه، یونسکو از چنین میراث‌هایی دو نوع فهرست مهم تهیه کرده است که به صورت جهانی شناخته شده است.

ایران به عنوان کشوری باستانی در خاورمیانه، تعداد بسیار زیادی از این میراث‌های جهانی بشر را در خود دارد که در فهرست آثار ایران در یونسکو ثبت شده اند. وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران سازمانی رسمی برای ثبت و حفاظت از میراث فرهنگی ایران است. بعضی از این میراث‌های فرهنگی، مکان‌های تاریخی و برخی دیگر آیین‌های فرهنگی، رسم و رسوم، سنت‌ها، مهارت‌ها و … هستند. این میراث‌ها که قرن ها قدمت دارند، از نیاکانمان به ارث رسیده‌اند.

برای شناخت فهرست آثار ایران در یونسکو مشتمل بر میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران، بهتر است ابتدا نگاهی اجمالی به میراث فرهنگی داشته باشیم. تمامی جوامع در جهان از نیاکان خود رسوم زندگی و بناهایی را به ارث برده‌اند. رسوم زندگی شامل آیین‌ها و سنت‌های بومی و ملّی، مهارت‌ها و صنایع مرتبط، باورهای دینی، هنر، ادبیات و همه ارزش‌های به جا مانده هستند. بناها نیز شامل ساختمان‌ها، سازه‌ها و … می‌شود.

فهرست آثار ایران در یونسکو و میراث ملموس ما

فهرست آثار ایران در یونسکو چندین مکان را به عنوان میراث فرهنگی پوشش می‌دهد – مکان‌هایی که سرچشمه افتخار برای ایرانیان هستند و بسیاری از گردشگران علاقه‌مند را هر ساله به ایران جذب می‌کنند. این گردشگران علاقه‌مند به یادگیری تاریخ و فرهنگ ایران هستند. بناها و آثار ثبت شده در فهرست یونسکو طیف وسیعی از انواع بناها از نمونه‌های مهندسی، معماری، عمران و … تا بازارها، مجموعه ساختمان ‌ها و … را شامل می‌شود. این فهرست یونسکو عبارت است از:

برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، به بخش میراث فرهنگی ملموس ایران مراجعه نمایید.

همچنین می‌توانید فهرست بناها و آثار ایران در یونسکو را در وب‌سایت یونسکو نیز بیابید.

فهرست آثار ایران در یونسکو و میراث نا ملموس ما

بر اساس تعریف‌های ملّی و بین‌المللی، میراث فرهنگی ناملموس به رفتارهای خاص، نمادها، مهارت‌ها، ابزارها، دانش و فنون بومی، صنایع دستی و مکان ‌های فرهنگی یک ملّت گفته می‌شود. این میراث به صورت سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

میراث فرهنگی ناملموس ایران شامل هنرهای اجرایی، صنایع سنتی و دستی، مهارت‌های مرتبط با صنایع سنتی و دستی، سنت‌های اجتماعی، رسم و رسوم‌، جشن‌ها و آیین‌ها، علوم و رسوم مرتبط با طبیعت و جهان، سنت‌های شفاهی و سایر جلوه های فرهنگ مانند زبان‌ها یا لهجه‌ها می‌باشد. این فهرست آثار ایران در یونسکو عبارت است از:

البته، تعداد بسیاری از میراث فرهنگی ایران در فهرست انتظار یونسکو یا در روند مستندسازی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران قرار دارند. دیر یا زود این میراث‌ها نیز وارد فهرست جهانی خواهند شد.

برای آشنایی بیشتر با جزئیات موارد بالا، لطفاً به بخش میراث فرهنگی ناملموس ایران در یونسکو مراجعه نمایید.

همچنین می‌توانید فهرست مهارت ها و آداب و رسوم ایرانی در سایت یونسکو را بخوانید.

دکمه بازگشت به بالا