منشور گردشگری مسئولانه

پذیرفتن “منشور گردشگری مسئولانه” و انجام مفاد آن نشانه سطح آگاهی ما و میزان تعهدمان نسبت به اعتلای فرهنگ گردشگری در بین ایرانیان می باشد. پس این منشور را تنظیم کرده ایم و پیشنهاد می کنیم کلیه اهالی سفر، اعم از گردشگران و کسب و کارهای خدماتی حوزه گردشگری، آن را سرلوحه رفتار و سیاست های خود قرار دهند. این منشور یک مرامنامه اخلاقی است که حاصل مطالعه، تجربه و اشتیاق به بهبود کیفیت گردشگری در ایران و سایر نقاط جهان می باشد.

گام عملی در التزام به مفاد منشور گردشگری مسئولانه

از کلیه کسانی که این منشور را باور دارند، تقاضا داریم که نشان و لینک لوگوی زیر را در سایت یا صفحات شخصی و تجاری شان قرار دهند. این گام نشانگر فعال بودن شما در پیشبرد اهداف این مرام نامه می باشد.

در ضمن، توصیه می کنیم برای نشان دادن تعهد عملی تان به “منشور گردشگری مسئولانه” یک گام جدی تر در این راستا بردارید:

به منظور انجام راحت تر این کار، می توانید کدhtml زیر را نیز در منبع کدهای صفحه تان قرار دهید:

منشور به هر دو زبان

“منشور گردشگری مسئولانه” – سایز (بزرگ): ۳۵۰در۳۵۰

منشور به هر دو زبان

“منشور گردشگری مسئولانه” – سایز (متوسط): ۳۰۰در۳۰۰

منشور به هر دو زبان

“منشور گردشگری مسئولانه” – سایز (کوچک): ۲۵۰در۲۵۰

ما می دانیم که پایبندی به یک “منشور گردشگری مسئولانه” باید در چهارچوب یک طرح ملی فراگیر و در راستای گردشگری پایدار و توسعه پایدار باشد تا به تمامی اهداف خود برسد. چنین طرحی دو گروه را در بر می گیرد:

  • دولت و سازمانهای حکومتی که باید سیاست های کلان کشوری را در زمینه گردشگری مسئولانه اتخاذ و پیاده نمایند، و
  • گردشگران و خدمات رسانان حوزه گردشگری که باید به سهم خود با آگاهی و تعامل های فردی و سازمانی نقش خود را ایفا کنند.

هدف ما آن است که همه ایرانیان بیاموزند که سهم خود را به درستی ایفا نمایند و دیگران را نیز آگاه کنند.

نقش افراد و سازمان ها در منشور گردشگری مسئولانه

برای نیل به تحقق این هدف که همه آحاد کشور به قبول مسئولیت های فردی و سازمانی بپردازند، لازم است سازمان ها و نهادهای حکومتی نیز در راستای گردشگری پایدار و توسعه پایدار این مهم و حتی بیشتر از آن را سرلوحه سیاست ها و کارهای خود قرار دهند.

ما گردشگران و خدمات رسانان حوزه گردشگری، به عنوان بخش بزرگی از این کارزار انسانی سهم خود را با پایبندی به “منشور گردشگری مسئولانه” حاضر ادا می کنیم. بنابراین، از کلیه افراد و کسب و کارهایی که مشغول گردشگری یا خدمات رسانی به گردشگران هستند، دعوت می کنیم که از این منشور حمایت کنند و به آن عمل نمایند.

منشور گردشگری مسئولانه برای مسافران

منشور گردشگری مسئولانه برای شرکت های خدمات رسان