مصاحبه

ما در “دستی بر ایران” باورمندیم که مصاحبه با فعالان گردشگری، هنر، فرهنگ و
دانش هایی که ما را با هویت ملی مان بیشتر آشنا می سازند، حائز نهایت اهمیت
است. از طریق خواندن مصاحبه با این افراد است که خواهیم توانست بیشتر از
گذشته و حال خود آگاه گردیم و آینده خود را بسازیم. به همین علت است که ما
قصد داریم با افرادی که زوایای مختلف کشورمان را بهتر به ما می شناسانند،
گفتگو کنیم و متن آنها را در وبلاگ سایت مان منتشر سازیم.

مصاحبه با فعالان گردشگری

ما از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد تا با کارشناسان مجرب در حوزه های
گوناگون گردشگری گفتگو کنیم و متن آن را از طریق وبلاگ مان به اطلاع شما
برسانیم.اعتقاد داریم با شنیدن از این افراد است که بیشتر با چالش ها و
راهکارهای مرتبط با این حوزه آشنا خواهیم شد.

اکثر مردم صرفا گیرنده خدمات گردشگری بوده اند، به مسافرت رفته اند، تورهای
داخلی یا خارجی خریده اند، و امثال آن. باید از سوی دیگر این قضیه نیز
باخبر بود. آنان که خدمات گردشگری را در ایران به گردشگران ارائه می کنند،
مشکلات خودشان را دارند.

خواندن مصاحبه های ما با این افراد شما را از چالش های پیش روی آنان مطلع
خواهد ساخت تا با دیدگانی باز در مسیر گردشگری آگاهانه و مسئولانه گام
بردارید.

مصاحبه با اصحاب هنر و صنایع دستی

بسیاری از ما هنرهای ایرانی را به درستی نمی شناسیم. بخشی از دلیل این
واقعیت آن است که چندان به آشنایی ما با هنرهای ایرانی بها داده نشده است.
بخشی دیگر به دلیل تعداد بسیار آن است. ایرانیان علاقه زیادی به هنر دارند و
لازم است که ما بیشتر از این ویژگی فرهنگی مان باخبر شویم. خواندن مصاحبه
با اصحاب هنر و صنایع دستی ایران یکی راههای آموختن در این زمینه است.

تنوع صنایع دستی در ایران بقدری زیاد است که وزارت گردشگری در ایران بخشی
را به این فعالیت های فرهنگی اختصاص داده است. برخی از صنایع دستی ما با
پیشینه چند هزار ساله همچنان در ایران تولید می شوند و حاصل تلاش آنان برای
مردم سایر کشورها نیز بسیار جذاب می باشد.

ما با انتشار مصاحبه با این افراد تلاش خواهیم کرد تا شما را بیشتر با کار
دست آنان آشنا کنیم و از علاقه آنها به کارشان، چالش های پیش رویشان و نیز
دغدغه هایی که دارند، آگاه تان سازیم.

دکمه بازگشت به بالا