موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی یکی از نمونه های بارز هنر یک ملت کهن بر روی کره زمین است که از
دیرباز به سابقه داشته و با ساختن و نواختن سازهای مختلف، این هنر را در
بین مردم خود پرورانده و تا به امروز زنده نگاه داشته است.

ما در “دستی بر ایران”، با اتکا به تاریخ چند هزار ساله موسیقی ایرانی و به
لحاظ اهمیت آن در زندگی ایرانیان، به معرفی آن می پردازیم. هنرمندان
ایرانی با اتکا به سابقه موسیقایی و سازهایی که برای نواختن آن ساخته شده
اند، آثار هنری بسیار گوش نوازی آفریده اند که توجه جهانیان را به خود جلب
نموده اند.

موسیقی سنتی ایرانی که تنها در قرن های اخیر به صورت مکتوب در آمده و به
دست ما رسیده است، دارای تعریف های گوناگون است که آنها را دستگاه، ردیف،
گوشه، آواز، … می خوانیم. آواز ایرانی به قدری از آواز سایر ملل متفاوت
است که آشنایان به موسیقی اقوام و ملل دنیا، براحتی آن را تشخیص می دهند.

به دلیل این همه سابقه، تنوع و تمایز، “دستی بر ایران” قصد دارد این هنر
ایرانی را بیشتر بررسی نماید، درباره آن بنویسد و به معرفی جزئیات آن
بپردازد تا ایرانیان از این میراث فرهنگی شان بیشتر بدانند و با آن آشنا
شوند.
موسیقی ایرانی به عنوان یک میراث ناملموس
این هنر یکی از میراث فرهنگی ناملموس ما ایرانیان است که به آن می بالیم و
در نواختن و اجرای آن تبحر بسیار داریم. برخی از سازها و سبک های موسیقی
کشورمان را می توان در سایر کشورهای دور و نزدیک نیز یافت. امروزه نیز ما
در تلاش هستیم تا بیشتر از طریق این هنر با جهان پیرامون مان ارتباط برقرار
نماییم، کمک کنیم دیگران نیز آن را درک کنند و پیام خود را از این طریق به
گوش جهانیان برسانیم.

موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی را دست کم در کشورهای مجاور نیز می توان
یافت. در ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و … می توان رد موسیقی کشورمان
را یافت. برخی از موسیقیدانان ایران امروز، به واسطه دید جهانی شان نسبت
به هنر، با در هم آمیختم سبک ها و سازها، به موسیقی تلفیقی نیز روی آورده
اند تا مخاطبان بیشتری بیابند.

دکمه بازگشت به بالا