تاریخ ایران

اگر متعهد شوید که تاریخ ایران را با تمام جزئیات و پستی و بلندی های آن
بدانید، تعهدی مادام العمر پیشه کرده اید. نه که این کار را تایید نکنیم!
اتفاقا برعکس، هر ایرانی باید تاریخ ایران را بداند تا نسبت به گذشته کشورش
آگاهی لازم را داشته باشد.
مطالب مربوط به تاریخ ایران در وب سایت ما
ما در “دستی بر ایران” با چالش بزرگ فوق روبرو بوده ایم. مسافران خارجی که
برای سفر به ایران آماده می شوند، تارخ کشور ایران را از ایام باستان تا
دوره پیش از اسلام و دوره پس از اسلام تا روزگار معاصر را مطالعه می
نمایند. فروش تور ورودی برابر است با ارائه خدمات به این افراد که اگر
درباره ایران بیشتر از اکثر ما ایرانیان ندانند، کمتر هم نمی دانند.

تلاش “دستی بر ایران” آن است که مخاطبان آن به مرور زمان بیشتر و بیشتر
درباره تاریخ مفصل ایران بدانند و بخوانند. اتفاقات و رویدادهای گذشته درسی
برای آینده ما هستند. بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی مرتبط با
کشورمان، می تواند دید ما را نسبت به آنچه امروز در ایران می گذرد توسعه
دهد.
آموختن تاریخ ایران
مطالعه تاریخ کشورمان ما را با سیر تحولات اجتماعی و سیاسی کشورمان آشنا می
کند. می آموزیم که چگونه به اینجا رسیدیم. می آموزیم که در کجا چه
اشتباهاتی کرده ایم. می آموزیم که دوستان و دشمنان تاریخی ما چه کسانی بوده
و هستند.

خوشبختانه نسل امروز ایرانیان، بیش از پیش به سرگذشت سرزمین شان علاقه نشان
می دهند. میل به دانستن درباره گذشته ایران در میان افراد جوانتر جامعه
ایران نیز رشد چشمگیری داشته است. دانش آموزان، دانشجویان و بزرگسالانی که
مشغول حرفه های مختلف هستند نیز به این مهم توجه خاصی دارند. تاریخ کشورمان
برای آنان ارزشمند است.

داشتن آگاهی درباره گذشته کشورمان، ما را از هویت واقعی مان مطلع می سازد.
نه خودمان را تحقیر می کنیم و نه با بالیدن بی مورد به گذشته مان، از
مسئولیت امروزمان غافل می شویم. “دستی بر ایران” تلاش دارد تاریخ ایران را
به شیوه ای شیرین تر و ملموس تر در اختیار خوانندگان پارسی زبان قرار دهد.

دکمه بازگشت به بالا