اخبار گردشگری

اخبار گردشگری “دستی بر ایران” شامل خبرهای بسیاری است که برای شما منتشر می
کنیم. برخی از آنها عبارتند از:

اخبار گردشگری، اخبار اقامتگاه ها و هتل ها، اخبار صنفی آژانس های مسافرتی،
اخبار تورهای داخلی، اخبار تورهای خارجی، اخبار موزه ها، اخبار گالری های
هنر، اخبار صنایع دستی، اخبار خطوط هواپیمایی، اخبار رستوران ها، اخبار
چایخانه ها و شربت خانه ها، اخبار کافی شاپ ها، اخبار جاذبه های گردشگری،
اخبار باستان شناسی، …

اخبار گردشگری در “دستی بر ایران” شما را با تحولات اخیر در عرصه فرهنگی،
هنری و گردشگری آشنا می کند. شما از خبرهای مربوط به هنرمندان، صنعت گران،
باستان شناسان، … مطلع می شوید. ممکن است از تغییر در ساعات خدمات رسانی
بناهای تاریخی، نرخ آنها، خدمات ویژه شان، … خبرهایی را منتشر کنیم.
سایر اخبار گردشگری
اخبار گردشگری “دستی بر ایران” به شما این امکان را می دهد که با تازه های
دنیای گردشگری در زمینه های بناهای تاریخی، اماکن مذهبی و جاذبه های طبیعی
ایران آشنا شوید. گاهی حتی ممکن است از خلاقیت ها و دستاوردهای جدید
گردشگری در خارج از ایران هم گزارش هایی به شما ارائه کنیم تا با شیوه های
خدمات رسانی یا گردشگری در سایر کشورها نیز آشنا شوید.
اخبار گردشگری مسئولانه
از آنجایی که ما به گردشگری مسئولانه اهمیت فراوان می دهیم، خبرهایی که
نشاندهنده فعالیت های سایرین در این زمینه است نیز استقبال می کنیم و
منتشرشان می کنیم. گردشگری از نظر ما فقط لذت بردن از امکانات موجود و
احساس رضایت از جاذبه های موجود نیست. ما به حفظ و مراقبت از این جاذبه ها
نیز اهمیت می دهیم.

“دستی بر ایران” معتقد است که سفر یک نیاز اساسی بشر است و باید آن را
بدرستی شناخت و ارضا نمود. اخباری که ما منتشر می کنیم، با این رویکرد
انتشار می یابند که شما دریابید چگونه می توان مسئولانه به ارضای این
خواسته رسید و چگونه در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشورمان کوشید.

دکمه بازگشت به بالا